Zbierka pre ľudí bez domova (v spolupráci s občianskym združením STOPA Slovensko)
Rok 2020 v občianskom združení Naše Zálesíčko
Korzo Zálesie – Vstupný objekt
Záleská divadelná púť 2020
30 rokov po
Záleská divadelná púť 2019
Záleská maringotka
Korzo Zálesie – Zastávka s rozumom
Výlety za divadlom a prelety zákulisím
Pripravujeme Korzo Zálesie – Malý amfiteáter