POÉZIA V PRÍRODE

PROJEKT POÉZIA V PRÍRODE JE PROJEKTOM MILOŠA KARÁSKA. Na Korze v Zálesí, priamo uprostred nádhernej prírody Malého Dunaja a lužného lesa okolo neho, na móle nad hladinou rieky je novou formou, pre širokú návštevnícku vrstvu sprístupnená poézia v najrôznejšej forme a podobe. Sprevádzaná fotografiami, alebo kresbami a grafikou. Uvedené boli nasledovné projekty

SAMOVRAVA

(Miloš Karásek, Michal Zajaček)

 

TVÁRE RUKY

(Miloš Karásek, Michal Zajaček)

 

FARBY TICHA

(Miloš Karásek, Michal Zajaček)

 

BRATISLAVSKÉ RIEKANKY

(koncept Miloš Karásek, kresby Luďka Bártu a básne Victora Keinwirta)

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja