PLENÉR NA KORZE

PLENÉR NA KORZE 2022

Účastníci sympózia: Monika a Bohuš Kubinskí, Mira Podmanická, Erik Sikora

Kurátor sympózia: Omar Mirza

Miesto: nábrežie Malého Dunaja a drevené mólo Korzo v obci Zálesie neďaleko Bratislavy

Trvanie: 19. – 26. 8. 2022

Vernisáž: 26. 8. 2022 o 18:00

Posledný augustový týždeň sa v Zálesí uskutoční druhý ročník umeleckého sympózia Plenér na Korze. Na nábreží Malého Dunaja budú v obytných prívesoch žiť a tvoriť slovenskí vizuálni umelci Monika a Bohuš Kubinskí, Mira Podmanická a Erik Sikora.

Slovo „plenér“ (z franc. „en plein air“) označuje maľovanie v prírode s využitím slnečného svetla a ovzdušia priamo pred krajinným motívom. Hlavnou témou sympózia je príroda, jeho cieľom je pomocou súčasného umenia priniesť vtipný, poetický i kritický pohľad na náš často problematický vzťah k našej planéte. Zúčastnení umelci budú reagovať na špecifické prostredie Malého Dunaja, či dokonca pracovať s prírodnými materiálmi, ktoré tu nájdu.

Interakcia je dôležitou súčasťou projektu. Návštevníci sa budú môcť s umelcami zoznámiť, vidieť ich pri práci, dozvedieť sa viac o ich tvorbe a názoroch na svet. Preto sa v rámci sympózia uskutočnia aj sprievodné podujatia prístupné pre širokú verejnosť (aktuálne informácie sa dozviete aj na www.facebook.com/korzozalesie). Plenér vyvrcholí v piatok 26. augusta vernisážou, ktorá bude súčasťou 12. ročníka Záleskej divadelnej púte.

Účastníkov a program večerov si predstavíme podrobne v nasledujúcich správach.

A kto sú tohtoroční účastníci?

 

Umelecká a manželská dvojica Monika a Bohuš Kubinskí (1966) vytvára monumentálne site-specific inštalácie využívajúce netradičné materiály a multimédiá. Prostredníctvom osobných postojov, kritického uvažovania a emotívneho vnímania priestoru, v ktorom vystavujú, reagujú na rôzne politické, historické či etické témy. Popri spoločných projektoch pracujú aj individuálne. Monika Kubinská sa venuje prevažne maľbe s poetickými a autobiografickými prvkami, v rámci ktorej využíva aj prírodné materiály, ako napríklad lupene kvetov a rôzne prírodné pigmenty – prostredie Malého Dunaja jej určite poskytne dostatok inšpiratívneho materiálu. Okrem toho tu zrealizuje už šieste pokračovanie projektu One Table. V rámci neho pozýva výtvarníčky, ktoré už na danom mieste pracovali, aby počas jedného dňa vytvorili diela, z ktorých jedno darujú do spoločného albumu. Bohuš Kubinský pracuje so sochou v tradičných materiáloch (mramor, žula, bronz), ktoré posúva do netradičných súvislostí. V rámci Plenéru na Korze bude pripravovať výstavu Kvety Dunaja, ktorej vernisáž sa tu uskutoční 10. septembra. (www.studiokubinsky.sk)

 

Mira Podmanická (1981) študovala na katedre Socha, objekt, inštalácia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde dnes pôsobí ako odborná asistentka. Vo svojej tvorbe rozvíja rôzne formy vnímania, analýzy a tvorby priestoru. Vytvára veľkorozmerné inštalácie určené prevažne pre špecifické miesto so špecifickým významom, v ktorých prepája sochu a architektúru. V menších objektoch pracuje s textilom či odevom. Spolu s keramickou dizajnérkou Markétou Novákovou navrhla niekoľko limitovaných kolekcií porcelánových váz inšpirovaných prírodou. Je autorkou Pamätníka Deža Ursinyho v bratislavskej Dúbravke. V Zálesí bude pracovať s textilom v spojení s tokom vody a s drevenými naplaveninami z Malého Dunaja. (www.mirapodmanicka.eu)

 

Erik Sikora (1986) je vizuálny umelec, youtuber, pesničkár, doktor umenia, amatérsky botanik, laický biológ, učiteľ, otec a najmä Džumelec. Umenie študoval v Prahe a Košiciach, kde pôsobí ako asistent na Fakulte umení Technickej univerzity. Robí videá vhodné na YouTube aj do galérie, pesničky pre deti aj postdeti a performatívne prednášky. V roku 2019 sa stal držiteľom Ceny Oskára Čepana – významného ocenenia pre vizuálnych umelcov do 40 rokov. Do Zálesia príde aj s manželkou a štyrmi deťmi, takže sa môžeme tešiť aj na kolektívne rodinné dielo/diela. (www.youtube.com/dzumelec)

 

Partnermi projektu sú Bratislavský samosprávny kraj cez Bratislavskú regionálnu a dotačnú schému, Obec Zálesie, UKAZ s.r.o (Juraj Meško) a AZETA s.r.o (Patrik Kertes), KARAVANY BRATISLAVA.
Hlavným organizátorom je Občianske združenie Naše Zálesíčko.

PLENÉR NA KORZE 2021

Slovo „plenér“ (z francúzskeho „en plein air“) označuje maľovanie v prírode s využitím slnečného svetla a ovzdušia priamo pred krajinným motívom. Projekt Plenér na Korze je sympózium súčasných vizuálnych umelcov, ktorí budú tvoriť priamo na nábreží Malého Dunaja na Korze v Zálesí a reagovať tak svojimi dielami na špecifickú lokalitu i na dôležité témy ako sú – klimatická kríza, človek a príroda a jej vnímanie, zmena pohľadu zo svojho ja na prírodu. V mieste, kde dochádza k stretu človeka a prírodných živlov budeme súčasťou vyjadrenia myšlienky cez tvorbu diela s presahom k podstate a odklonom od konzumu.

Sympózia sa zúčastnia traja umelci – Monika Pascoe Mikyšková, Dávid Koronczi a Oto Hudec. Zaujali nás umelci/kyňa venujúci sa vo svojej tvorbe témam príroda, vzťahy, ekológia, komunity, aktivizmus, altruizmus. V prvom ročníku boli oslovili slovenskí výtvarníci/čky (aj z dôvodov pandémie a obmedzenia cestovania), avšak našim cieľom do budúcna je vytvárať cezhraničné partnerstvá a rozšíriť účasť aj na umelcov/umelkyne zo susedných regiónov (Maďarsko, Rakúsko, Česká republika) a pokračovať v utužovaní vybudovaných partnerstiev v projekte Interreg SK-HU.

Umelci a umelkyňa sympózia budú slobodne tvoriť v akomkoľvek médiu (kresba, maľba, socha, objekt, inštalácia, landart či intermediálne, performatívne, interaktívne alebo participatívne diela). Tematicky budú vychádzať zo špecifických daností prostredia a tém, na ktoré chceme upozorniť. Budú pracovať s priamo na mieste nájdenými prírodninami (drevo, kameň, naplaveniny) alebo s recyklovanými či biologicky rozložiteľnými materiálmi. Korzo Zálesie ponúka plenéristom/tke k ich tvorbe riečnu krajinu Malého Dunaja. Rieka svojou kinetikou vie inštalácie rozpohybovať, vrátiť ich do ekosystému alebo otvoriť priezor na okolitú naturálnu prírodu.

Monika, Dávid a Oto nás na konci leta prevedú súčasným umením, jeho krásou, citom, myšlienkou s premostením k prírode a klimatickej kríze.

Účastníci sympózia

Kurátor: Omar Mirza

Umelci: Monika Pascoe Mikyšková, Oto Hudec, Dávid Koronczi

Hlavný organizátor: Občianske združenie Naše Zálesíčko,

Spoluorganizátori: obec Zálesie, Korzo Zálesie, 30 dobrovoľníkov, donori, miestni podnikatelia

Projekt bol podporený z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy – Bratislavského samosprávneho kraja

Monika Pascoe Mikyšková
Prvou predstavovanou účastníčkou je multimediálna umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková . Vo svojich prácach sa venuje téme prírody, ktorú prepája s osobnými mytológiami a tak vytvára špecifický svet na pomedzí reality a abstrakcie. Jej výstavy často zastupujú diela v rôznych médiach od maľby cez kresbu, objekty až po väčšie inštalácie v priestore, čím chce vytvoriť ucelené prostredie a poskytnúť návštevníkovi komplexný zážitok zo svojich výstav. Autorsky stojí za dvomi publikáciami Lásky a Záznam o tichu. Má za sebou viacero samostatných výstav, napríklad Natural Enviroment v Arosita galérii v Sofii(2021), Small Shapes v At home galérii v Šamoríne (2019),Rastliny v Galérii mesta Bratsilavy (2018) Searching for rare minerals v galérii Wolfrum vo Viedni (2017) či výstavu S veronikou Vlkovou v JIťí Švestka Gallery a výstavu v Čase v galérii Berlinskej model v Prahe (2017) . Jej práce boli vystavené v Nórsku, Nemecku, Rakúsku a Českej republike. Zastupuje ju pražská galéria Jiří Švestka gallery. V roku 2020 získala cenu nadácie NOVUM, v 2015 cenu ESSL AWARD CEE-Collectors Invitation a v roku 2007 získala 3. miesto v súťaži VÚB Maľba roka.
Pracuje pre Galériu mesta Bratislavy ako manažérka sprievodných programov a od roku 2020 pripravuje podcast o výtvarnom umení Oči Dokorán pre DenníkN. Organizačne stála za výtvarným festivalom Hidden Places, či galériou autorského šperku Eggplant Gallery.

Omar Mirza

Kurátor, kritik a popularizátor súčasného vizuálneho umenia. Vyštudoval dejiny umenia na Viedenskej univerzite. Od roku 2006 pracuje v Nitrianskej galérii ako kurátor výstav, ktoré prinášajú nevšedný pohľad na (ne)všedné témy ako jedlo, odev, šport, poľovníctvo, fetiše, sloboda alebo vesmír. Ako kurátor spolupracoval s rôznymi inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, píše recenzie a články o umení. Bol tvorcom a moderátorom internetových video relácií o súčasnom umení Hore bez (tv.sme.sk, 2008 – 2014) a Omar & Božena (vju.sk, 2016 – 2017), ako externý moderátor pôsobí v Rádiu Devín. Okrem práce sa venuje rodine a bubnuje v punkovej kapele Kotúče DM. Žije v Bratislave.

Dávid Koronczi

Grafický dizajnér, umelec, kultúrny organizátor a pedagóg. Prienikom týchto praxí skúma to, ako sa kultúrna prevádzka môže spolupodieľať na svetotvorbe a imaginácii udržateľnej budúcnosti, prekvapivými, pútavými nástrojmi. Jeho dlhodobou stratégiou je prepájanie umeleckých výstupov so záhradnou praxou, starostlivosťou o pôdu a politikami jedla. Absolvoval bakalárske štúdium fotografie na opavskej ITF a magisterské štúdium v Ateliéri IN – Ilony Németh, na Katedre Intermédií bratislavskej VŠVU. Tu aktuálne pôsobí ako asistent Martina Piačeka v Ateliéri vvv. Jeho kurátorské projekty boli viazané prevažne na galériu PRIESTOR v Lučenci, ktorú kolektívne prevádzkovali od polovice roku 2010 do konca roku 2015. Je spoluzakladateľom a codramaturgom multižánrového festivalu MEDZIHMLA, ktorý v Lučenci organizujú od roku 2008. Od roku 2020 je členom kolektívu organizátorov Bratislava BAK Summer School, podujatia iniciovaného v roku 2018 Kristínou Országhovou, ktoré vzniká v diskusii s výkonnou riaditeľkou BAK (basis voor actuele kunst) v Utrehte, Máriou Hlavajovou. V Kapitáli sa spolu so Šimonom Chovanom, Davidom Kalatom, Magdou Scheryovou a Terezou Maco starajú e o grafickú podobu samotných novín a sprievodných výstupov. Pochádza z Lučenca a aktuálne žije so svojou partnerkou a dcérou v Bernolákove.

Oto Hudec

Slovenský multimediálny umelec Oto Hudec vytvoril a vystavil svoje nedávne práce na Slovensku, v Rakúsku, Južnej Kórei, Cabo Verde, Portugalsku a USA. Tvorí videá, nástenné maľby, animácie, sochy a diela pre verejné priestranstvá o imigrácii, utečencoch a dopadoch globalizácie na životné prostredie. Jeho projekty často zahŕňajú utopickú perspektívu ako spôsob, ako porozumieť produkcii potravín, energií, sleduje premeny priemyselnej krajiny alebo úbytok včiel. Pri témach klimatickej zmeny, ekológie a udržateľnosti, sa namiesto hľadania nových vedeckých riešení zameriava skôr na to, ako to dosiahli nomádi, či domorodí obyvatelia. Často spolupracuje na projektoch s deťmi a mládežou zo znevýhodnených komunít. Od roku 2013 pracuje na participatívnom projekte s rómskymi deťmi na Slovensku Projekt Karavan spolu s výtvarníčkou Danielou Krajčovou. Je finalistom ceny Oskara Čepana pre mladých umelcov v roku 2012 na Slovensku. Od roku 2018 učí na fakulte umení v Košiciach.