O nás

Nie je to tak dávno, čo Zálesie tvorili tri ulice s krčmou uprostred, bola tu kaplnka, park zívajúci prázdnotou a potraviny. Kultúrne vyžitie obce pozostávalo z hodového futbalu v lete a štefanskej zábavy v zime. Niet divu, že mladí ľudia prahnúci po kultúrnych zážitkoch odchádzali hľadať inde. Odvtedy nám pribudlo zopár rokov, niekoľko nových ulíc, množstvo nových obyvateľov a s nimi aj potreba vytvoriť kultúrne zázemie našej obce.

A tak sa z tejto potreby v roku 2013 zrodilo občianske združenie Naše Zálesíčko. Tvorí ho 35 aktívnych dobrovoľníkov, pripravených bojovať o kultúrny život Zálesia. Pretože naša obec je mladá a nedisponuje hodnotnými kultúrnymi pamiatkami, či bohatou históriou, je len na nás, aby sme si naše miesto pre život zatraktívnili. Aby sme si vybudovali priestor pre zábavu, šport, umenie a hravé vzdelávanie našich detí. Naše Zálesíčko je miesto, kde sa rodia nápady, kde sa s nadšením realizuje každá myšlienka smerujúca k zlepšeniu, skrášleniu a skultúrneniu nášho prostredia. Sme tu, aby sme prostredníctvom rôznych projektov rozvíjali komunitný život, budovali kultúrne a morálne povedomie a zveľaďovali naše okolie. Preto čistíme Dunaj, preto staviame Záleský maják, preto štartujeme Záleskú maringotku, preto organizujeme nádherný hudobno-divadelný festival Záleská divadelná púť a podieľame sa na mnohých ďalších akciách, ktoré nás združujú, zoznamujú a preberajú k životu.

Našou víziou je dať Zálesiu dušu vyskladanú zo spoločných aktivít, aby naši ľudia neodchádzali hľadať zážitky inde, ale aby nás vyhľadávali iní, pre množstvo zážitkov, ktoré ponúkame.