SLOVENSKÁ TEPLÁREŇ

ZLO ZVÍŤAZÍ, KEĎ DOBRÍ ĽUDIA NEUROBIA NIČ.
Kedy: 17.11.2022 od 16:00
RIAVA
Maca a Kapela roka
Hudobné združenie
Kde: Korzo Zálesie, Kultúrnoekologické centrum, projekt Metamorfóza
Sme súčasťou iniciatívy Slovenská Tepláreň. Iniciatíva vznikla po teroristickom útoku na Zámockej ulici, kde dvaja mladí ľudia Matúš Horváth a Juraj Vankulič prišli o život. Našou účasťou vyjadrujeme spolupatričnosť a jasný spoločenský postoj, kedy nám nie je ľahostajné čo sa deje na Slovensku.
Nenávisti na Slovensku je veľmi veľa a svojou hlučnosťou silnie. Začína myšlienkou pokračuje slovom, ktoré naberá na intenzite rôznymi médiami v spoločnosti. Mnohokrát je hecovaná politikmi, ale aj časťou kléru, ktorí znižujú úroveň spoločenskej debaty. Sociálne siete umožňujú zlu sa šíriť cez poplašné a nepravdivé správy. Následne bublinové ozveny umocňujú vedomie šíriteľa a môžu vyvrcholiť až k fatálnemu výsledku ako v prípade na Zámockej.
Nenávisť, lži a intrigy sú v dnešnej spoločnosti prehliadané, a práve naopak ešte sa im prikladá váha. Sme zaplavení balastom, klamstvom, polopravdami. Hlavným problémom je, že slovenská spoločnosť nereflektuje to, že slová majú svoju váhu a moc. Zlyháva justícia, spoločnosť a jednotlivci.
Dobrí ľudia mlčia a nerobia nič, lebo cítia sa nepríjemne pri strete s konfrontáciou. Lenže konfrontovať, podržať pravde chrbát a ctiť si hodnoty je našou povinnosťou v dnešnom bytí, kedy sloboda stojí na hrane a je krehká.
Ako spoločnosť máme vážny problém a nie úplne rozumieme v nedeliteľnosť ľudských práv. Aj tí, ktorí iné témy a iné menšiny akceptujú majú pri LGBT+ pochybnosti. Pritom takto by nemala byť nastavená debata. Diskutujme akým právom hovoríme o iných, akým právom súdime, aký jazyk používame a koľko pravdy je v tom čo vyriekneme. Ako vôbec vnímame ľudské práva? Vyvarujeme sa alibistickým vyjadreniam a činom?
Je nám ľúto, že dnes sa nemôžeme cítiť bezpečne v našom mieste žitia. Kultúrny dialóg nie je v móde. Vládne ľahostajnosť a naše senzory citlivosti sú otupené nastavenou úrovňou debaty. Každý jeden útok z nenávisti je útokom na nás všetkých, na fundamentálne hodnoty spoločnosti, a v tomto vedomí sa nás to týka všetkých.
Nebuďme ticho, nenechajme veci ľahnúť popolom s myšlienkou „veď nejako to už len dopadne“, ale stojme hrdo v pravde s jasne ukotvenými hodnotami. Slová majú význam a veci sa dejú aj keď my o nich nevieme. Nevyhnutné je, aby sme mali jasno v hlavách čo je dobré a čo nie. A hlavne, aby sme nemlčali.
Ti, ktorí sú na strane nenávisti a lží, kde sú pre svoju intelektuálnu lenivosť a neochotu cítiť, hovoríme nie. Pretože láska, cit, múdrosť a pravda sú cesta.
Vyhlásenie iniciatívy:
„Chceme vyjadriť spolupatričnosť rodinám a blízkym Matúša a Juraja, ktorí boli zavraždení z nenávisti v bare Tepláreň v Bratislave.
Chceme vyjadriť úctu a rešpekt tým, ktorí z Teplárne vytvorili otvorené miesto na stretávanie sa slobodných ľudí. Chceme vyjadriť podporu LGBTI+ ľuďom.
Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti.
Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku vrátane LGBTI+ menšiny.
Chceme kráčať cestou nenásilia, spolupatričnosti a tolerancie, a preto organizujeme festival „Slovenská Tepláreň“.“
Do iniciatívy Slovenská Tepláreň sa prihlásilo viac ako 600 organizácií a projektov, z toho 354 skupín, umelcov a umelkýň, 165 priestorov, 42 festivalov a párty a 46 podporujúcich subjektov. Slovenská Tepláreň sa začala niekoľkými warm-up akciami už 4. novembra, jej hlavná časť sa uskutoční od 12. do 27. novembra a bude pokračovať špeciálnymi akciami aj po konci novembra. Väčšina podujatí prebehne na Slovensku, viacero podujatí bude v Česku, zastúpené sú aj mestá ako Viedeň či New York.
Mapu podujatí, kalendár akcií či aktualizovaný zoznam zapojených klubov a účinkujúcich nájdete na stránke: www.slovenskateplaren.sk