Záleský maják
Rozhľadňa Hniezdo
Lávka cez Bielu vodu do Ivanky pri Dunaji
OCENENIA