Záleská divadelná púť 2014

logo zdp 2014

 

Program posledného ročníka festivalu bol orientovaný na diela so zameraním na detského diváka. Bol rozložený do troch dní, s tým, že každý deň bol zameraný na niečo iné. Preferované bolo súčasné písané  autorské divadlo , ale aj experimentálne divadlo, malé formy pouličného divadla zo Slovenska a Európy. Dramaturgia nadväzuje na kvalitnú domácu, ale aj zahraničnú marionetovú formu tradičného bábkarstva, ktorá predstavuje neoddeliteľnú súčasť umeleckej kultúry Slovenska a je to jav, ktorý treba chrániť.

Súčasťou programu bol po prvýkrát uvedený aj projekt Záleská Maringotka Kultúrna Bunka

Východiská dramaturgie 2014:

hlavný program

  • Divadelné predstavenia pre deti,
  • nové mená slovenského divadla pre deti
  • nové mená českého divadla pre deti
  • nové mená  stredoeurópskeho divadla,
  • presahy druhov a žánrov,

sprievodný program

  • prezentácia nadregionálnych aktivít,
  • obohatenie ponuky pre širšiu verejnosť,
  • noví partneri, nové typy aktivít a podujatí.
  • sprievodný program pre dospelých

Účinkujúci na Záleskej divadelnej púti 2014:

Chillout, Felice, Hudobné združenie, Love 4 money, DJ Vec a Martin Valihora, Divadlo Agapé, Záhorácke divadlo, Cirkus žardini (CZ), Ivan Gontko a Tyjátr, Chikiliky-tua, Talent Transport, Marián Čekovský, Divadlo na rázcestí BB, Divadlo Žihadlo, Harry Teáter, Sacra Circus (CZ), Balkansambel, Zahynul kôň pod kalinou (SK, CZ, HU, UA, PL), Wenai (SK,DE,KUBA), ZVA 12-28, Braňo Jobus, Matyás, Prikler

Záleská divadelná púť 2014 sa konala s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Bratislavského samosprávneho kraja.