2% ĎAKUJEME!

VAŠE 2% PÔJDU NA PROJEKTY PRE VŠETKÝCH

Buďte spolutvorcami projektov ako je Záleská divadelná púť, Ovocná alej v Zálesí, Záleská maringotka kultúrna bunka a jej komornejšie kultúrne podujatia kočujúce po okolí, Korzo Zálesie, Kultúrno ekologické centrum, umelecké sympózium Plenér na Korze, Pamätník príslušníkom VI.robotného prápora a Šúrsky kanál, Želáme Slovensku na zdravie, …. isto nám ešte niečo počas roka napadne. Predvyplnené vyhlásenie pre darovanie 2% pre OZ Naše Zálesíčko nájdete na tomto odkaze: https://bit.ly/VYHLASENIE-OZNZ

Radi by sme poďakovali minuloročným darcom, pretože nám umožnili sa v náročnom roku nadýchnuť a priniesť kultúru do Zálesia.
Aj z Vašich 2% respektíve 3% budeme môcť pripraviť projekty pre nás všetkých.
Občianske združenie Naše Zálesíčko