Korzo Zálesie – Multifunkčné prístrešky

 

 

 

Vybudovali smemoderné odpočívacie prístrešky pre relax v prírode. Priamo v budúcom prístave Zálesie, na
brehu Malého Dunaja.