Kultúrno ekologické centrum – Korzo Zálesie

 

Príbeh znovuobjavenia rieky Malý Dunaj v Zálesí. Viacročný projekt po etapách postupne pretvára zanedbané nábrežie rieky na živú dedinskú promenádu. Bývalé smetisko na brehu rieky nahradil priestor umožňujúci prechádzky v prírode, objavovanie fauny a flóry, oddych vodákov, turistov, cykloturistov aj domácich obyvateľov, Miesto kde sa dá stretnúť susedov, posedieť pri kávičke, alebo pečenej rybe, cez víkend zatancovať alebo vypočuť hudbu v amfiteátri. Cez týždeň zažiť náučné kurzy pre školy priamo v prírode, večer prednášky na rôzne témy. Bod, kde sa vodáci môžu nalodiť alebo vylodiť, dobiť energiu a zásoby, požičať si loď. Prístav, kde si Zálesáci ukotvia svoju loď na celý rok. Cieľ cesty cyklistov, či už z Vrakune, Malinova, Sv, Jura. Miesto pre servis, dobitie elektrobicyklu. Prepoj bezpečným, upokojujúcim chodníkom obyvateľov z odľahlej časti Domky, ktorí doposiaľ museli pre prechod do obce používať nebezpečnú cestu III.triedy.

Možnosť pre Zálesie stať sa aj niečím iným, ako lukratívnou nocľahárňou neďaleko Bratislavy. Možnosť obci určovať témy v diskusii o využití fenoménu Bratislavského kraja, fenoménu Malý Dunaj.

Náš sen sa stal z veľkej časti skutočnosťou. Ostáva však veľa plánov, ktoré na svoju realizáciu čakajú, a ktoré chceme realizovať v Kultúrno-ekologickom centre Korzo Zálesie.

VSTUPNÝ OBJEKT – INFOCENTRUM – KULTÚRNO-EKOLOGICKÉ CENTRUM

Pre potreby realizácie prvotných plánov vytvorenia plnohodnotného kultúrno-ekologického centra pri Malom Dunaji je okrem exteriérových priestorov potrebné dobudovať aj vstupný objekt plniaci funkciu srdca celého priestoru . Dočasný objekt, pozostávajúci z mobilných buniek jednotného dizajnu, harmonizujúceho s okolitým prostredím. Bunky sú položené na základové pätky a napojené na všetky siete technickej infraštruktúry – vodovod, žumpu, elektrickú energiu. Vykurovanie je navrhnuté elektrické. V budúcnosti sebestačne z obnoviteľných zdrojov.

Z objektu sa  nám podarilo zohnať financie a zrealizovať prvú etapu z polovice – 1ks mobilnej bunky – Sociálne zariadenie a 1ks sklad.

1.PP Kultúrno-ekologického centra tvoria 4ks buniek – 1ks sociálna bunka, 1ks sklad a 2ks mobilných buniek tvoria 1.etapu Kultúrno-ekologického centra.

1.NP Kultúrno-ekologického centra tvoria – 4ks buniek klubovňa – ďalšie etapy