ŽIVÝ MEANDER

ŽIVÝ MEANDER – Obnova a sprístupnenie biotopu lužného lesa Malého Dunaja
Spoločný projekt Občianskeho združenia Naše Zálesíčko, Obce Zálesie – starosta Marian Perger, Nadácie rodiny Kúšikovcov a ďalších dobrovoľníkov zo Zálesia a blízkeho regiónu chce prinavrátiť Meandru Malého Dunaja nachádzajúceho sa v bezprostrednej blízkosti obcí Zálesie, Malinovo a Most pri Bratislave naturálny charakter, obnoviť biotop lužného lesa, dotvoriť a citlivo sprístupniť túto doteraz prehliadanú zaujímavú a hodnotnú lokalitu v chránenom území NATURA 2000. Výsadbou stromov a obnovou biotopu chce realizovať opatrenia na zadržiavanie vody v krajine, udržiavanie mikroklímy a podporu rozmanitosti života. Projekt je rozdelený na jednotlivé objekty, ktoré sú funkčné aj samostatne a dajú sa realizovať etapovite.
Súčasťou je aj osadenie pontónu na hladinu Malého Dunaja – prechodu pre peších a cyklistov pod mostom Zálesie – Malinovo, ktorý umožní obyvateľom z odľahlej časti Domky bezpečný a bezkolízny prechod do obce. Pribudne obnova nespevneného chodníka popri Malom Dunaji od mostu Zálesie – Malinovo po lokalitu „K dvom mostom“ – realizovaný z drveného kameniva prírodného charakteru. Boli uložené prvky drobnej architektúry – 1ks multifunkčný altánok slúžiaci na oddych, relax, opekanie, úkryt, ale aj ako školská trieda priamo v prírode, pribudne 1x malé mólo na sprístupnenie života v močiari pre návštevníkov. Súčasťou bolo aj dosadenie 50ks pôvodných drevín lužného lesa, obnova brehového porastu a podpora tradície zberu byliniek.
Obnova bude slúžiť obyvateľom Zálesia, Malinova, Mostu pri Bratislave, cykloturistom, návštevníkom splavujúcim Malý Dunaj, školám a škôlkam na výuku priamo v prírode. Priestor umožní prechádzky v prírode, objavovanie fauny a flóry, oddych vodákov, turistov, cykloturistov aj domácich obyvateľov.
Nemá slúžiť na sprístupnenie tohto územia masám. Cieľom je upriamiť pozornosť na krásu a zraniteľnosť naturálnej prírody lužného lesa a rieky Malého Dunaja. K ochrane, k rozumnému a udržateľnému využívaniu vodného toku.
Projekt má podporu Slovenského vodohospodárskeho podniku, Štátnej ochrany prírody, Obce Malinovo, Most pri Bratislave, Bratislavského samosprávneho kraja, Dopravného úradu.
Po OVOCNEJ ALEJI to je ďalší projekt kde sme sa mohli spoločne pri práci stretnúť všetci Zálesáci.