Korzo Zálesie – Zastávka s rozumom

cpf-logo-stvorec baumitstiahnuť (1)

V septembri 2018 dobrovoľníci z Občianskeho združenia Naše Zálesíčko spolu s ostatnými dobrovoľníkmi z obce a iných združení vyčistili okolie Malého Dunaja, miesto, kde bude zastávka. Objednané dubové drevo a kovové časti boli dodané a mohla sa začať realizácia. Opäť sa dobrovoľníci stretli a strávili spolu príjemný a produktívny čas.

Prvý deň bol dovezený makadam na spevnené plochy, ktorý bol rozhádzaný do potrebnej plochy a užabovaný.

Druhý deň sa dobrovoľníci pustili do samotnej zastávky, pripravili dubové hranoly k montáži a spojili ich s oceľovými paknami do požadovaného tvaru podľa projektu, vytvorili skelet zastávky. Realizácia sa konala priamo na mieste podľa predom pripravenej výmery. Počasie prialo a slnečné lúče boli hrejivým doplnkom. Spolu strávené chvíle boli nabité prácou, príjemnou atmosférou, spolupatričnosťou, ochotou, debatami a konštatovaním, že pri každej spoločnej práci nám je spolu dobre a komunita dobrovoľníkov sa rozrastá o ďalších obetavých členov.

Dokončenie realizácie-podlahy, lavičiek, osadenie oceľovej časti strechy je naplánované na jar roka 2019. Avšak snahou OZ Naše Zálesíčko je zrealizovať zastávku v plnom rozsahu (stojany na bicykle, bezpečnostné sklo, dokončenie strechy do stavu zelená), a preto sa bude ďalej usilovať o ďalší fundraising.

V obci Zálesie pri Bratislave – obec s najmladším obyvateľstvom na západnom Slovensku – v meandri Malého Dunaja a pri autobusovej zastávke sa nachádza Záleský prístav – obľúbené miesto trávenia voľného času ako domácich Zálesákov, tak aj cyklistov a vodákov z okolia. Priestor sa pomaly, v súlade s projektmi a za prispenia dobrovoľníkov pretvára z pôvodného smetiska na prístav Zálesie na Malom Dunaji, bol vybudovaný Záleský Maják – rozhľadňa na vode. Túto úplne prvú aktivitu môžeme považovať za iniciačnú pre pretvorenie celého miesta a pre ďalšie aktivity na Malom Dunaji. Postupne pribudli – ohnisko s lavičkami, informačné tabule, altánky. Neustála iniciatíva o rozvoj miesta v súlade s prírodou a okoliu Malého Dunaja pod názvom KORZO ZÁLESIE a momentálne OZ Naše Zálesíčko má snahu o realizáciu ďalšieho solitérneho prvku Malý amfiteáter, odpadkové koše, stojany na bicykle a móla. Všetko s citom pre miesto a s úctou k prírodnému dedičstvu.

Zastávka v súlade s prírodou je inšpiráciou pre viac ako 2000 obyvateľov obce Zálesie, návštevníkov Zálesia, predovšetkým rodiny s deťmi, pre ostatných obyvateľov priľahlých obcí z bratislavských satelitov (Malinovo, Tomášov, Nová Dedinka, Janíky, Ivanka pri Dunaji, Bernolákovo), vodákov, cyklistov, aj turistov, ktorí obdivujú meander Malého Dunaja (cca 4 000 ľudí ročne).

Pozícia zastávky je pri frekventovanej ceste III. triedy, kde sa stala zaujímavým, náučným, environmentálnym prvkom. Svojou jedinečnosťou upriamuje pozornosť, vedie k debate, robí osvetu a neformálne šíri vedomosti o životnom prostredí. Zastávka má aj schopnosť byť zastávkou, čakajúci ľudia na autobus sa schovajú pred nepriaznivým počasím. Majú možnosť si uzamknúť bicykel alebo si len oddýchnuť na lavičke a pokochať prírodou.