Napísali o nás

„V lete 2015 sme hrali divadlo – Majstra a Margarétu na Záleskej divadelnej púti a stali sme sa tak svedkami zázraku, ktorý v Zálesí existuje už niekoľko rokov. Miestni usadlíci si vybudovali centrum obce, ktoré znesie najprísnejšie architektonické a estetické kritériá, aby nesedeli doma za železnou bránou, ale aby sa mali kde stretávať. A začali organizovať kultúrnu akciu, na ktorú si každý rok pozývajú to najlepšie, čo sa deje na Slovensku v oblasti divadla, hudby, výtvarného umenia, literatúry. V čase súčasnej duševnej apatie, ktorá prevláda medzi ľuďmi v obciach na celom Slovensku je Zálesie unikát. Zálesáci, držíme Vám palce aby Vám nikdy nechýbala energia, ktorá je na toto všetko potrebná, aby Vaše spoločenstvo rástlo a prekvitalo a zároveň ďakujeme za nádhernú pozitívnu atmosféru tvorivosti a spolupatričnosti, ktorá u Vás vládne.“

Ondrej Spišák  – režisér, Teatro Tatro

„V dobrom zmysle slova závidím naším susedom v Zálesí, na akej úrovni rozvíjajú svoj komunitný život. Pozoruhodná je tam koncentrácia nadšencov, ktorí vedia s profesionálnou podporou vytvoriť umelecký náročný program a ním osloviť tisíce ľudí, čoho som bol šokovaným svedkom koncom tohto leta. Nekompromisne treba podporovať ľudí, ktorých misiou je vo svojom najbližšom prostredí kultivovať úroveň spoločenského života.“

 Marián Varga – hudobník

 

„Projekt Medzinárodného divadelného festivalu pre deti – Záleská divadelná púť – je dielom nadšencov, v tom najlepšom zmysle slova. No, treba brať na vedomie aj fakt, že za označením „nadšenci“ sa skrýva niekoľko desiatok ľudí, ktorí sú vo svojich oboroch naozajstní profesionáli a projekt „Divadelnej púte“ je vyjadrením ich vzťahu k spoločnosti, ku kultúre, k miestu ich bydliska a predovšetkým k deťom a ich kreatívnemu rozvoju. Tými najobyčajnejšími slovami sa dá (bez pátosu) povedať, že sa snažia urobiť svet vo svojom okolí lepším a krajším miestom pre život.“

Patrik Lančarič – režisér

 

„Myšlienka vytvorenia otvoreného kultúrneho priestoru na Záleskom námestíčku je v tejto dobe don quijotovský kultúrno-spoločenský počin. A to práve v dobe, kedy sa skôr veci dejú zištne a účelovo. Tvorivé zoskúpenie okolo O.Z. Naše Zálesíčko sa rozhodlo pozvať ľudí spoza plotov a brán a ponúknuť kultúrnu alternatívu spoločného súžitia. Ich dôraz je kladení hlavne na deti a mládež a z jednodňového mikrofestivalíku sa ZÁLESKÁ DIVADELNÁ PÚŤ 2013 rozrástla na trojdňový trojtisícový regulárny divadelný festival“

Martin Valihora – hráč na bicie nástroje a perkusie

 

„O priebehu festivalu by som mohol hovoriť veľa, najmä o jeho nevšednej pestrosti a kvalite jednotlivých produkcií. Tu sa však zdržím, keďže som sa na tvorbe programu spolupodieľal.  Pre mňa bola najväčším zážitkom samotná atmosféra podujatia. A jedna vec, najsilnejší a najdôležitejší poznatok celého podujatia: i v prípade produkcií pre dospelých mal detský divák neobmedzený priestor na výber a pohyb na uzatvorenom námestí. A s neomylnosťou svojej detskej duše si z paralelných produkcií vyberal to, čo ho bude formovať pri pohľade na svet, čo sa mu navždy zatlačí do pamäte a otvorí v ňom obzory kultúrneho človeka.“

Stano Šubík – scénarista, OZ paTália Malý Dunaj

 

„V roku 2014 som so svojim tradičným bábkovým divadlo TYJÁTR vystúpil na podujatí, o ktorom sa mi dostali zvesti z rôznych strán. Informácie, ktoré som mal boli vysoko pozitívne a moja osobná skúsenosť tieto informácie potvrdila. Festival sa už samotným uskutočnením výrazne vymyká z typického klišé o slabej
kultúrnej úrovni dedinských podUjatí. Možno v ňom nájsť snahu dávať rudí dokopy, prinášať kvalitu tam kde obvykle nie je, naučiť už deti milovať umenie a prirodzene s nim žiť. Postupne, krok po kroku pripravovať pôdu pre neumelé znovuoživenie tradičnej ochotníckej divadelnej kultúry. Je to beh na dlhú trať, ale organizátori ho zvládajú viac ako so cťou.“

Ivan Gontko – komik, divadlo Tyjátr, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre

 

„Výborná bláznivá atmosféra s hromadou humoru. Humor je nákazlivý a preto sa postupne šíri nielen medzi prítomnými, ale aj do širšieho okolia. Princíp spoločného bláznenia po tri dni od rána do večera na verejných miestach, kde sa inokedy ľudia ponáhľajú do práce či do školy je veľmi oslobodzujúci. Je to výsledok správneho fungovania občianskej spoločnosti. BLÁZNIŤ znamená EXPERIMENTOVAŤ. A na Festivale Záleská divadelná Púť experimentujú dospelí aj s deťmi na ihriskách, vo fontáne, v Cirkusovom Šapitó aj pred filmovou a divadelnou Maringotkou. Všetko je pripravované vďaka obetavým organizátorom vo veľkej družnej pospolitosti.“

Štefan Capko, jeden z posledných skutočných klaunov, choreograf, pedagóg AMU Praha

 

„Gratulujeme Vám za podarenú akciu, bolo nám cťou sa toho aktívne zúčastniť“

Peter Krško – bicie nástroje. Kapela ZVA 1228 band