Lávka cez Bielu vodu do Ivanky pri Dunaji

Budujeme Lávku cez potok Biela voda oddeľujúci Zálesie od Ivanky pri Dunaji a náučným chodníkom spojíme dve susedné obce.

V minulosti obce Ivanka pri Dunaji ako bývalá stredisková obec a Zálesie ako zániková obec vždy nejako súviseli a záviseli jedna od druhej. Platí to aj dnes aj keď od tej doby sa všeličo zmenilo. Z Ivanky sa stala silná moderná prímestská obec  – s reprezentatívnym zastúpením občianskej vybavenosti, kultúry, školstva, podnikateľských aktivít a silnou dopravnou infraštruktúrou. Zo Zálesia sa vyprofilovala skôr obec pre kľudné bývanie a oddych. Vzťah a previazanosť zostala.

Do Ivanky chodia Zálesáci do kostola, do banky, na poštu, do reštaurácie, na autobus či vlak. Deti dochádzajú do Základnej školy, Ľudovej školy umenia. V  neposlednom rade chodíme do Ivanky aj kúpať sa, loviť ryby alebo len tak sa zrekreovať na jazero Štrkovka rozkladajúce sa na pomedzí troch katastrov Ivanky pri Dunaji, Zálesia a Mostu pri Bratislave.

Ivančania sa zase nezaobídu bez prírody v Záleskom katastri, Malého Dunaja, Kultúry a priateľov a blízkych.

Obyvateľov obidvoch obcí spájali odjakživa aj blízke rodinné vzťahy.

Aj napriek vzťahovej a geografickej blízkosti sú obidve obce oddelené. Jezuitským lesom a potokom Biela voda bez akéhokoľvek premostenia. Nie je umožnené bezpečné a dostupné pešie spojenie. Spojenie je umožnené v skutočnosti len cestou smrti – nebezpečnou cestou druhej triedy vyťaženou osobnou a hlavne nákladnou dopravou. Pešie spojenie je možné len okľukou po hrádzi Šúrskeho kanála, avšak to je cesta veľmi vzdialená a časovo náročná.

V minulosti okrem hlavnej cesty z jednej obce do druhej viedol lesný chodník s prebrodením potoka. Viaceré snahy o preklenutie Bielej vody lávkou alebo obyčajnou doskou boli vždy zmarené, „premosťovací“ prvok bol odstránený.

Na realizáciu sme získali grant od Nadácie Ekopolis a Slovnaft.