OCENENIA

Finalista enviro-ocenenia Atlas

Nové enviro-ocenenie Nadácie VÚB, ktoré je na Slovensku svojím záberom a šírkou podpory jediné svojho druhu, sa zameriava na zelené projekty, úspešne zrealizované v priebehu uplynulého roka. Nominačný proces iniciatívy Atlas ponúkol príležitosť zdieľať ich výsledky a uchádzať sa o jednu zo šiestich cien podľa definovaných kategórií. V najväčšej miere sa environmentálne postavené neziskové organizácie, inštitúcie a firmy hlásili s projektami zameranými na zelenú osvetu, ochranu biodiverzity a eko-startupy. Na základe bodového hodnotenia všetkých 177 nominovaných projektov odborná porota posunula do užšieho výberu týchto uchádzačov a ich aktivity.

kategória 1 – Ochrana a podpora biodiverzity

Občianske združenie Naše Zálesíčko – Korzo Zálesie: Revitalizácia nábrežia Malého Dunaja