Rozhľadňa Hniezdo

 

Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji

Tento projekt sme pripravili pre občianske združenie PRO EBERHARD Malinovo.

Rozhľadňa bude na konci poľnej cesty, kde v historickej minulosti bol brod pre povozy z pevniny na Žitný ostrov. Ešte v polovici minulého storočia neďaleko brodu stála pozorovateľňa na ochranu úrody pred požiarmi. V posledných rokoch sa tu paralelne s tokom rieky vytvorila mokraď, dlhá niekoľko sto metrov. 
Tieto prírodné a historické zvláštnosti nás inšpirovali vytvoriť práve na tomto mieste atraktívnu pozorovateľňu.

Projekt bol podporený Nadáciou EKOPOLIS – ZELENÉ OÁZY a bol ocenený ako najlepšíprojekt za rok 2014

.zelene-oazy-cena hniezdo