PLENÉR NA KORZE

Slovo „plenér“ (z francúzskeho „en plein air“) označuje maľovanie v prírode s využitím slnečného svetla a ovzdušia priamo pred krajinným motívom. Projekt Plenér na Korze je sympózium súčasných vizuálnych umelcov, ktorí budú tvoriť priamo na nábreží Malého Dunaja na Korze v Zálesí a reagovať tak svojimi dielami na špecifickú lokalitu i na dôležité témy ako sú – klimatická kríza, človek a príroda a jej vnímanie, zmena pohľadu zo svojho ja na prírodu. V mieste, kde dochádza k stretu človeka a prírodných živlov budeme súčasťou vyjadrenia myšlienky cez tvorbu diela s presahom k podstate a odklonom od konzumu.

Sympózia sa zúčastnia traja umelci – Monika Pascoe Mikyšková, Dávid Koronczi a Oto Hudec. Zaujali nás umelci/kyňa venujúci sa vo svojej tvorbe témam príroda, vzťahy, ekológia, komunity, aktivizmus, altruizmus. V prvom ročníku boli oslovili slovenskí výtvarníci/čky (aj z dôvodov pandémie a obmedzenia cestovania), avšak našim cieľom do budúcna je vytvárať cezhraničné partnerstvá a rozšíriť účasť aj na umelcov/umelkyne zo susedných regiónov (Maďarsko, Rakúsko, Česká republika) a pokračovať v utužovaní vybudovaných partnerstiev v projekte Interreg SK-HU.

Umelci a umelkyňa sympózia budú slobodne tvoriť v akomkoľvek médiu (kresba, maľba, socha, objekt, inštalácia, landart či intermediálne, performatívne, interaktívne alebo participatívne diela). Tematicky budú vychádzať zo špecifických daností prostredia a tém, na ktoré chceme upozorniť. Budú pracovať s priamo na mieste nájdenými prírodninami (drevo, kameň, naplaveniny) alebo s recyklovanými či biologicky rozložiteľnými materiálmi. Korzo Zálesie ponúka plenéristom/tke k ich tvorbe riečnu krajinu Malého Dunaja. Rieka svojou kinetikou vie inštalácie rozpohybovať, vrátiť ich do ekosystému alebo otvoriť priezor na okolitú naturálnu prírodu.

Monika, Dávid a Oto nás na konci leta prevedú súčasným umením, jeho krásou, citom, myšlienkou s premostením k prírode a klimatickej kríze.

Účastníci sympózia

Kurátor: Omar Mirza

Umelci: Monika Pascoe Mikyšková, Oto Hudec, Dávid Koronczi

Hlavný organizátor: Občianske združenie Naše Zálesíčko,

Spoluorganizátori: obec Zálesie, Korzo Zálesie, 30 dobrovoľníkov, donori, miestni podnikatelia

Projekt bol podporený z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy – Bratislavského samosprávneho kraja

Monika Pascoe Mikyšková
Prvou predstavovanou účastníčkou je multimediálna umelkyňa Monika Pascoe Mikyšková . Vo svojich prácach sa venuje téme prírody, ktorú prepája s osobnými mytológiami a tak vytvára špecifický svet na pomedzí reality a abstrakcie. Jej výstavy často zastupujú diela v rôznych médiach od maľby cez kresbu, objekty až po väčšie inštalácie v priestore, čím chce vytvoriť ucelené prostredie a poskytnúť návštevníkovi komplexný zážitok zo svojich výstav. Autorsky stojí za dvomi publikáciami Lásky a Záznam o tichu. Má za sebou viacero samostatných výstav, napríklad Natural Enviroment v Arosita galérii v Sofii(2021), Small Shapes v At home galérii v Šamoríne (2019),Rastliny v Galérii mesta Bratsilavy (2018) Searching for rare minerals v galérii Wolfrum vo Viedni (2017) či výstavu S veronikou Vlkovou v JIťí Švestka Gallery a výstavu v Čase v galérii Berlinskej model v Prahe (2017) . Jej práce boli vystavené v Nórsku, Nemecku, Rakúsku a Českej republike. Zastupuje ju pražská galéria Jiří Švestka gallery. V roku 2020 získala cenu nadácie NOVUM, v 2015 cenu ESSL AWARD CEE-Collectors Invitation a v roku 2007 získala 3. miesto v súťaži VÚB Maľba roka.
Pracuje pre Galériu mesta Bratislavy ako manažérka sprievodných programov a od roku 2020 pripravuje podcast o výtvarnom umení Oči Dokorán pre DenníkN. Organizačne stála za výtvarným festivalom Hidden Places, či galériou autorského šperku Eggplant Gallery.

Omar Mirza

Kurátor, kritik a popularizátor súčasného vizuálneho umenia. Vyštudoval dejiny umenia na Viedenskej univerzite. Od roku 2006 pracuje v Nitrianskej galérii ako kurátor výstav, ktoré prinášajú nevšedný pohľad na (ne)všedné témy ako jedlo, odev, šport, poľovníctvo, fetiše, sloboda alebo vesmír. Ako kurátor spolupracoval s rôznymi inštitúciami na Slovensku a v zahraničí, píše recenzie a články o umení. Bol tvorcom a moderátorom internetových video relácií o súčasnom umení Hore bez (tv.sme.sk, 2008 – 2014) a Omar & Božena (vju.sk, 2016 – 2017), ako externý moderátor pôsobí v Rádiu Devín. Okrem práce sa venuje rodine a bubnuje v punkovej kapele Kotúče DM. Žije v Bratislave.

Dávid Koronczi

Grafický dizajnér, umelec, kultúrny organizátor a pedagóg. Prienikom týchto praxí skúma to, ako sa kultúrna prevádzka môže spolupodieľať na svetotvorbe a imaginácii udržateľnej budúcnosti, prekvapivými, pútavými nástrojmi. Jeho dlhodobou stratégiou je prepájanie umeleckých výstupov so záhradnou praxou, starostlivosťou o pôdu a politikami jedla. Absolvoval bakalárske štúdium fotografie na opavskej ITF a magisterské štúdium v Ateliéri IN – Ilony Németh, na Katedre Intermédií bratislavskej VŠVU. Tu aktuálne pôsobí ako asistent Martina Piačeka v Ateliéri vvv. Jeho kurátorské projekty boli viazané prevažne na galériu PRIESTOR v Lučenci, ktorú kolektívne prevádzkovali od polovice roku 2010 do konca roku 2015. Je spoluzakladateľom a codramaturgom multižánrového festivalu MEDZIHMLA, ktorý v Lučenci organizujú od roku 2008. Od roku 2020 je členom kolektívu organizátorov Bratislava BAK Summer School, podujatia iniciovaného v roku 2018 Kristínou Országhovou, ktoré vzniká v diskusii s výkonnou riaditeľkou BAK (basis voor actuele kunst) v Utrehte, Máriou Hlavajovou. V Kapitáli sa spolu so Šimonom Chovanom, Davidom Kalatom, Magdou Scheryovou a Terezou Maco starajú e o grafickú podobu samotných novín a sprievodných výstupov. Pochádza z Lučenca a aktuálne žije so svojou partnerkou a dcérou v Bernolákove.

Oto Hudec

Slovenský multimediálny umelec Oto Hudec vytvoril a vystavil svoje nedávne práce na Slovensku, v Rakúsku, Južnej Kórei, Cabo Verde, Portugalsku a USA. Tvorí videá, nástenné maľby, animácie, sochy a diela pre verejné priestranstvá o imigrácii, utečencoch a dopadoch globalizácie na životné prostredie. Jeho projekty často zahŕňajú utopickú perspektívu ako spôsob, ako porozumieť produkcii potravín, energií, sleduje premeny priemyselnej krajiny alebo úbytok včiel. Pri témach klimatickej zmeny, ekológie a udržateľnosti, sa namiesto hľadania nových vedeckých riešení zameriava skôr na to, ako to dosiahli nomádi, či domorodí obyvatelia. Často spolupracuje na projektoch s deťmi a mládežou zo znevýhodnených komunít. Od roku 2013 pracuje na participatívnom projekte s rómskymi deťmi na Slovensku Projekt Karavan spolu s výtvarníčkou Danielou Krajčovou. Je finalistom ceny Oskara Čepana pre mladých umelcov v roku 2012 na Slovensku. Od roku 2018 učí na fakulte umení v Košiciach.