PLENÉR NA KORZE – PRIPRAVUJEME

Slovo „plenér“ (z francúzskeho „en plein air“) označuje maľovanie v prírode s využitím slnečného svetla a ovzdušia priamo pred krajinným motívom. Projekt Plenér na Korze je sympózium súčasných vizuálnych umelcov, ktorí budú tvoriť priamo na nábreží Malého Dunaja na Korze v Zálesí a reagovať tak svojimi dielami na špecifickú lokalitu i na dôležité témy ako sú – klimatická kríza, človek a príroda a jej vnímanie, zmena pohľadu zo svojho ja na prírodu. V mieste, kde dochádza k stretu človeka a prírodných živlov budeme súčasťou vyjadrenia myšlienky cez tvorbu diela s presahom k podstate a odklonom od konzumu.

Sympózia sa zúčastnia traja umelci – Monika Pascoe Mikyšková, Dávid Koronczi a Oto Hudec. Zaujali nás umelci/kyňa venujúci sa vo svojej tvorbe témam príroda, vzťahy, ekológia, komunity, aktivizmus, altruizmus. V prvom ročníku boli oslovili slovenskí výtvarníci/čky (aj z dôvodov pandémie a obmedzenia cestovania), avšak našim cieľom do budúcna je vytvárať cezhraničné partnerstvá a rozšíriť účasť aj na umelcov/umelkyne zo susedných regiónov (Maďarsko, Rakúsko, Česká republika) a pokračovať v utužovaní vybudovaných partnerstiev v projekte Interreg SK-HU.

Umelci a umelkyňa sympózia budú slobodne tvoriť v akomkoľvek médiu (kresba, maľba, socha, objekt, inštalácia, landart či intermediálne, performatívne, interaktívne alebo participatívne diela). Tematicky budú vychádzať zo špecifických daností prostredia a tém, na ktoré chceme upozorniť. Budú pracovať s priamo na mieste nájdenými prírodninami (drevo, kameň, naplaveniny) alebo s recyklovanými či biologicky rozložiteľnými materiálmi. Korzo Zálesie ponúka plenéristom/tke k ich tvorbe riečnu krajinu Malého Dunaja. Rieka svojou kinetikou vie inštalácie rozpohybovať, vrátiť ich do ekosystému alebo otvoriť priezor na okolitú naturálnu prírodu.

Monika, Dávid a Oto nás na konci leta prevedú súčasným umením, jeho krásou, citom, myšlienkou s premostením k prírode a klimatickej kríze.

Účastníci sympózia

Kurátor: Omar Mirza

Umelci: Monika Pascoe Mikyšková, Oto Hudec, Dávid Koronczi

Hlavný organizátor: Občianske združenie Naše Zálesíčko,

Spoluorganizátori: obec Zálesie, Korzo Zálesie, 30 dobrovoľníkov, donori, miestni podnikatelia

Projekt bol podporený z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy – Bratislavského samosprávneho kraja