Rok 2020 v občianskom združení Naše Zálesíčko

Všetci sa pravdepodobne zhodneme na tom, že rok 2020 nás svojim vývojom neuveriteľne prekvapil. V dobrom aj v zlom. Radi vám povieme o tom dobrom.

Vďaka priateľom, priaznivcom, fanúšikom, dobrovoľníkom, donorom, obyvateľom Zálesia, samospráve a nášmu regiónu, sa Občianskemu združeniu Naše Zálesíčko (OZNZ) podarilo zrealizovať množstvo kvalitných projektov. Snažili sme sa naše plány posunúť vpred aj napriek náročnejším podmienkam. Podarilo sa nám zhodnotiť Zálesie vo výške 51.000,- EUR.

Keď sme sa snažili zrekapitulovať si, kam siahali naše sily, tento rok sme strávili 4 400 dobrovoľníckych hodín rôznymi aktivitami. Čo všetko sme vďaka vám zvládli?

 • V roku tak nehostinnom pre kultúru, sa nám podarilo zorganizovať 10. ročník Záleskej divadelnej púte. Festival je nikdy nezačínajúci a nekončiaci proces plný kreativity, poznania, debát. Podujatie sme zrealizovali aj vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, vďaka mnohým účinkujúcim, tvorcom festivalu, ktorí kultúru nechali dýchať bez nároku na honorár.
 • Spoluorganizovali sme bezkontaktnú rodinnú aktivitu „Cesta rozprávkovým lesom“, ktorá bola spríjemnením Medzinárodného dňa detí.
 • Záleská maringotka kultúrna bunka mobilné centrum hostila na Korze Zálesie podujatie Pražská jar. Ďakujeme za spoluprácu Skautskému Inštitútu.
 • Na Korze Zálesie OZNZ odstránilo skládku odpadu aj za pomoci darov získaných dobročinnou online kampaňou.
 • Zrealizovali sme Petíciu za odstránenie plotov pri Malom Dunaji v Zálesí a navrátenie tradičného miesta verejnosti.
 • Bez nároku na ohodnotenie bol zabezpečený autorský dozor pri realizácii móla a ostatných prvkov Korza Zálesie.
 • Spustili sme sociálne siete (Facebook a Instagram) Korza Zálesie, ktoré sa okamžite stali populárnymi.
 • Kampaňovali sme udržateľnú dopravu do Zálesia, záchranu i ochranu zvierat na Malom Dunaji.
 • Upravili sme spevnené plochy na Korze, odstránili náletovú burinu a predĺžili chodník k mostu do Malinova v spolupráci s Matejom Koberom a Petrom Benkom Sehring.
 • Stiahli sme žiadosť o dotáciou vo výške 6 300,-eur a darovali späť obci Zálesie financie na kvalitné komunikácie, kanalizáciu, chodníky.
 • Pomáhali sme Lodenici Zálesie pri záchrane Gešajovských mlynov.
 • Zaobstarali sme servisný čln na reprezentatívne účely, pre potreby čistenia Malého Dunaja a servisu okolo Korza Zálesie.
 • Čistili sme Zálesie, okolie Korza Zálesie a Malého Dunaja od odpadu.
 • Uskutočnili sme brigády, sadové úpravy, vysadili 300 ks darovanej zelene v spolupráci so Záhradníctvom Miroslava Horvátha, Záhradného centra Malinovo a Plantagom vo Veľkom Bieli.
 • Skonštruovali sme najvyšší kopec v Zálesí – zelenú strechu na Zastávke s rozumom.
 • Vyhotovili sme realizačnú projektovú dokumentáciu a vizualizáciu na Dostavbu vstupného objektu – Korzo Zálesie na Kultúrno-ekologické centrum.
 • Vyrobili sme nový patyk a skompletizovali technické vybavenie na Majáku so školou na vode v spolupráci s MM Systems a UKAZ.
 • Vylepšili a implementovali sme zelené riešenia do osvetlenia na móle v spolupráci s AZETA s.r.o., MM Systems a Števkom Slivoňom.
 • Predpripravili sme základy na Kultúrno-ekologické centrum.
 • Použili sme recyklovaný rázcestník pre lepšiu orientáciu na brehu Šúrskeho kanála.
 • Darovali sme obci Zálesie ako prezent 100 ks kníh Gešajovské poviedky na reprezentatívne účely.
 • Pomáhali sme pri plošnom testovaní na Covid 19.
 • Zrealizovali sme slaboprúdovú elektroinštaláciu pre dočasný OÚ v Dome kultúry Zálesie.
 • Zamerali sme jestvujúci stav objektu Dom kultúry Zálesie.
 • Zhotovili sme projektovú dokumentáciu na realizáciu – Rekonštrukcia pohostinstva pre účely premiestnenia obecného úradu.
 • Pripravili sme projekt na získanie financií na projekt Dom kultúry Zálesie – Rekonštrukcia pohostinstva pre účely premiestnenia obecného úradu.
 • Pretransformovali sme jestvujúcu projektovú dokumentáciu Cyklotrasa Ivanka pri Dunaji na cykloturizmus, a zároveň vyhotovili realizačnú projektovú dokumentáciu „altánok a servisný bod“.
 • Vyhotovili sme realizačnú projektovú dokumentáciu Lávka, most Malinovo – bezbariérová a bezkolízna pešia trasa až na Domky.
 • Prezentovali sme Zálesie v médiách, najmä: RTVS, Televíkend, Rádio Slovensko, TV TA3, Markíza, Ružinovská televízia, denník Pravda, Rádio Devín, CE ZA AR . TV a v množstve online a printových médií.
 • Pomáhali sme OZ Spirituále pri výrobe živého adventného venca.
 • Zúčastnili sme sa na workshope BSK k financovaniu zásobníkov projektov na budúce obdobie.
 • Začlenili sme sa do tematických komisií Životného prostredia a Cestovného ruchu a kultúry na regionálnej pôde. Čo nás všetkých nesmierne potešilo, dodnes teší a ešte dlho bude, je Cena za architektúru CE ZA AR 2020 v kategórii Exteriér za projekt Korzo Zálesie z portfólia Petra Derevenca a Vojtecha Krumpolca. Gratulujeme!

Tešia nás všetky aktivity v Občianskom združení Naše Zálesíčko. Je to pre nás veľká radosť, preto neváhame ani v týchto časoch a neustále pracujeme na rozvoji obce, komunity, spoločnosti, okolia a nás.

Pripravujeme projekty, články, zúčastňujeme sa na seminároch, zháňame financie, vymýšľame, učíme sa, hľadáme riešenia, vyhŕňame si ruky a nebojíme sa tvrdej práce.

Občianske združenie Naše Zálesíčko od svojho vzniku prinieslo do obce Zálesie a blízkeho okolia bezmála 1 milión EUR. Je to neuveriteľná suma, vďaka ktorej sme mohli zlepšiť prostredie okolo nás. My Vám priatelia ďakujeme, že môžeme robiť činnosti, ktoré nás bavia. Pre vás, pre nás, pre všetkých.