Záleská divadelná púť

Záleská divadelná púť je výberovou nesúťažnou prehliadkou divadelného umenia profesionálnych malých divadiel, predovšetkým divadla pre deti a mládež.

Záleská divadelná púť je podujatie otvorené všetkým kultúrnym aktivitám a žánrom umenia. Divadlo sa stáva premostením všetkých umeleckých disciplín – literatúry, výtvarného umenia, dramatického umenia a hudby.

Poslaním festivalu je šírenie divadelnej kultúry, zachovanie kultúrneho dedičstva, vytvorenie kultúrnej tradície, vzbudenie záujmu predovšetkým detí a mládeže ku kultúrnym hodnotám a podnietenie k aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského a kultúrneho života. Festival sa usiluje aby aj kvalitné divadelné umenie a umenie vo všeobecnosti sa stalo prirodzenou súčasťou života už v detskom veku a pomocou detského diváka oslovuje aj dospelých (rodičov, starých rodičov, …) Zmyslom existencie festivalu je nenásilnou a hravou formou naučiť detského diváka vnímať náročnejšie žánre aby tie mohli obstáť v konkurencii ľahkého komerčného balastu každodenného života.

Podujatie každoročne prináša do Zálesia úžasnú atmosféru, zoznamuje a spája obyvateľov obce a prispieva k rozvoju komunitného života. Je miestom, kde sa kumuluje radosť a dobrá nálada, je zdrojom príjemných zážitkov, je príležitosťou pre zmysluplné trávenie času.

Koná sa vždy v posledný augustový víkend v novom parku uprostred Zálesia. Vstupenkou je úsmev a pozitívna emócia.

Dramaturgom podujatia je Anton Šulík.

Od nultého ročníka u nás vystupovali:

2010: Divadielko Happy, Kakaovníci, Harry Teáter

2011: Rózsa, Valihora,Vizváry, Divadielko Happy, Branislav Jóbus, Kakaovníci, Harry Teáter, Divadlo Úsmev, Divadlo Piki, Homo Fuge

2012: The Springs a Dychový súbor “11″ z Ivanky, Canaan Sirens, Ľubica Mešková, Para, Fragile, Vrbovskí víťazi, Kinematograf Martin Šulík,Branislav Jóbus, Harry Teáter, Divadlo na doske, Divadlo Haaf, Divadlo Úsmev, Divadlo Piki, Campana Batucada, Tanečný domček, Homo fuge

2013: Divadielko pod hríbikom, Ľubica Mešková – Jerguš Judin  – Martina Konrádová, Kapucíni and stanley, Tanečné divadlo Atak, Cenacolo, Braňo Jóbus, Naše divadlo, J.Bilbo Reidinger (ČR), Štefan Capko, Le PAyaco, Peter Lipa Band, Thierry Ebam+ Ivan Vallo, Divadlo Žihadlo, Divadlo Úsmev, Brick Circk, Bubnová šou Tambores, NOVECENTO – Legenda o pianistovi

Vstup na podujatie je voľný.