ĎAKUJEME!
1968 DEŇ PO
Záleská divadelná púť 2018
Korzo Zálesie – Multifunkčné prístrešky
Záleská divadelná púť 2017
Záleská divadelná púť 2011-2016
Záleská maringotka
Záleský maják
Rozhľadňa Hniezdo
Lávka cez Bielu vodu do Ivanky pri Dunaji