Záleská divadelná púť 2020 – Pripravujeme
30 rokov po
Záleská divadelná púť 2019
Záleská maringotka
Pripravujeme Korzo Zálesie – Zastávka s rozumom
Výlety za divadlom a prelety zákulisím
Pripravujeme Korzo Zálesie – Malý amfiteáter
Korzo Zálesie – Multifunkčné prístrešky
Uvedenie diela Romana Bergera
Občianska angažovanosť